Kalejdoskop- prosta rzecz a pozwala lepiej dostrzec niejednoznaczność, złożoność wielokształtność świata. Odbijające się obrazy, symetryczne figury, rytmiczne wzory są nieskończonym tańcem powtarzających się zdarzeń.