Żywioły są jedną z największych tajemnic wszechświata, a jednocześnie stanowią niezwykle ważny element istnienia. Świat materialny składa się z kilku podstawowych elementów. Różne proporcje w jakich występują one w różnych obiektach i substancjach ma odpowiadać za złożoność świata materialnego, a sposoby, w jaki reagują one ze sobą, mają wyjaśniać przemiany w tym świecie.